Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

UPDATED: 2020-07-03 00:40:01

Jobs: 1053 Run: 201 Wait: 852 Hold: 0 Other: 0


 f01 s123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012 
 r01: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
 r02: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDdDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD- 


 i01 s123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012  i02 s123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012 
 r01: wwwwwwwwyzxxxx------y----yyyxxyyyyxx-xx----yyyxxxxxx--------------------  r01: 888888qw8xxxxxxxxxx8q8xx8xx888xx8qxxx8uxxx8888888888xqq88888jjjxxxjjjjjj 
 r02: 777vjjjjvb8vd555mqqqssssssqbbbsbbbb888888ssssh3333--jakdd1zvvdd-cc-44k4v  r02: jjjjjjjqq888888888888888888888q8888888888888888888888888888888jj88888888 
 r03: vvvc33tvvvy5555djjyjjjjykddeyhvvzjkkeeekk8tteeta8lllaa5l88vv87777cklll55  r03: 88888888888uuuu888888uuuuuuuu8888888888888888wrw888888888888888888888888 
 r04: aakkkd33daddaaa4nddl2hhhz2nllllkknnnykyytvhyyyyvvyyccsrddrdu2jttkhhkhj14  r04: 8888888888w88888888888xuuu88888u8u8888888888888888888uuuu888888uuuuuuu88 
 r05: 4hddvddmmmdtc1baddddyyd9yeccbyedeeek4utrrdcuucruu55h1yrdarrrr1yy9991ytry  r05: 888888888888888888888888u8888qqqq88888888u8w88888w88888888888888xxx11122 
 r06: ro3ueuhhu9b29k2au372tdddddkkkku7hk327uu2pkkbu377eezzllbk2i3euo3u3z3zzzrc  r06: 244458888888vu8888888888vv8vvvvu8888vv8vv88u888888vvv88888vv8vvvvhhhhhhh 
 r07: hehhgehrrrgggrrgggrrrrrr55gghrrrrrrrhxnggggggr5gggrrrgggghhhrrrrrrrr5hhr  r07: hh88vvvvvvv8vvvvvvvjjj888888888888888d888888888uhhhhhhjhhhhhh8vvvvvvvvv8 
 r08: rrrrrrggggggggrrrrrrrrrr55rwwwwrrrrhhhrrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhwwrrrr  r08: 88888888888bhhh888888j8j88887888jj88wwwww5555555588888j66666wwww888wwbww 
 r09: rrrhhhfff5rhhhhhgggghhhwwwwwwwwwwwddwwrwwwwwwfwffffffffffrg5gwhh55fkkfff  r09: w888uu8uu888881188886www86ww77www6688888888888855666777wwwhhwww66vvuuuu6 
 r10: ffghhh55gggfggkfffffffffhggfgfgggghhhhhhhghnnnggggkkkkkkkgkkkggggggggkkg  r10: ppppppppppppvvwvwwwjj1wwwwxxwxj6x56666xppp6pppppppp66p6xxxhxxxxxxxxxxxxx 
 r11: gkgggggggggggpggggggpggoggobbbbbbbbboooooooo55655nopopppnn5ppnpsuuvbo5bb  r11: hpxxxx77x6hhhh6x7xx7hxxx5xxtthhhh77777hh77777htttttt7t7777h77777757htt7t 

 i03 s123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012  i04 s123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012 
 r01: llaaaaaaalaaaaalllaalaaalaaaalhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiilaalallaaa  r01: yeyzzyyzeyeyyzzyyyzyyygggzgzggzggzzzgzzggggggezdggggzzeggggzgezgggegggzg 
 r02: aallalallalaaaalalllalallalaalallaaaalaaaallaaalllalalaaalaallalliiiiiii  r02: gggzzzzzz666zezz66z6z6zzz666666zzzzzzoooozzooeozozzooezozeozooozzozzzzze 
 r03: iaajjjajjajjjasasaaaaaaaasssssaaaasssaaaaaaaaaaagagagggagaggggagagagagga  r03: zzzeeeezzezezzzzzzzzzz6zggzzzzzgzgzgzzzgzgggzzz-g222222dg2d2dddddd222222 
 r04: gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagaaaagiirrrigaaaiiggggggggagiiiiiiiiaag  r04: 22222222222222e222222222222222333333333g33333333333333333333e333444mmr44 
 r05: aiiiiiiiiiiiiaiii88g888g88g88888ll8lgllll8855554ll444llll5lll555lll44lls  r05: r44r4g444g444g4gg44gg44gg44444gg4444ggggeegg447gggg7gg7gggeg777geg7gg7gg 
 r06: 4s455s5555555s5s5sss5sbsbbs1ii55iiii55iiii8ii8ii8iii88imi8i8ii8i8iim4imm  r06: gg7g7g7gg7g7g7g77gg7gge7ggg77gg7ggg7ggg777g7gegg7ggggg7g77eegggg777eeee7 
 r07: ii4ii4ii4444jj4n4jjjj4njjj4jj4jj444jnjnj4jpjjjjj4jpjjjqj4jjjj4j4ojjoojoj  r07: 7777gggggg77777777777gg7g777g7gg77g777g7gg77g7ggggg7gggfffffffffffffffff 
 r08: jjjq44j4j44j444444r444444444rs4g444e444444448555555999999999999999999999  r08: ffffffffgyyfyyyfyfyfyfyfyyyyyfyyfpffffpppffpffpppfpfffpppprfffdfrrffffff 
 r09: 99s99s99s99999aaassssssssss44rrrasssasasssssssaeaaaaraaaaaaaaaaaaaa44111  r09: fffrfrffrdffffdfiiiididdddddrdddirdddiiiiddrgigiiiiiiiigiiqiiiiiiiiiiiii 
 r10: 1111111111111111c1111c11111c1gggggaaappykyyyyyyyuyyyyuyuyuyyyyyyyyyyyyyy  r10: iqiiiqqqqiqqqqiiqqiiggjjjgjjjggggggggjggjjpppjjjjjjppujjjjjjdjdjddddndnn 
 r11: yyyyyyyyyuyyyyyyooooouoouoogoooyyyyyuyyoollllllllllllllllllllllllllllllo  r11: nddjjjjjjjjjjjjjjjdddjjjjjllllllnllllllndxddgddggxdddddlllllgllllllllllx 

 i05 s123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012  i06 s123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012 
 r01: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm99999999  r01: gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggsssssssssssssssssssssss 
 r02: 9999999999999999999999999999999999999999979997979797999999999aaaaaaaaaaa  r02: sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttggggggggggggggggggggggg 
 r03: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffaaaaaaaaaaappppppppppppppppy  r03: ggttttttttttttttttttttttttggggggggggvttttttttttttttttttttttttttttttttuuu 
 r04: yyyyyyyyyyyyyyyyyyyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyyyyyyyyfffffffffffffffffffffffff  r04: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvuuuuuuuuuoovuvvvuuuuuuuuvoouou 
 r05: ffffffffffffffffffeee777777e7e77777eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee7777e  r05: uouuuuuuuuuuuuuuuu33333333oo3333333o3333333333999999999999999999999999vv 
 r06: eeee7egggg7g7g7777gg77g77ggggg7gg77gg7ffgggggggggggggg77ggggggggggghhhhh  r06: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv99vvv99v9vv9999999999aaaaaaavaaavaaaavaaaava 
 r07: bbbbbbhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  r07: aaavvvvvvvvvvvccccccccccccccccccggggggggggggggggggggggggggg77ggggggggggg 
 r08: titiiiiiiiiiiiitddiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjssssssssssssssssjjjjjjjjjj  r08: ggggggggggggggggggggggggggggg777777gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa777bbbbbbbbbbbb 
 r09: jjjjjjjjkkkkkccccyccccckyyyyyyyyyyykyyyykttccccdddkkkkkkkkkkkkkkkkkk3333  r09: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvbbbbbbbbbbbb--------qqqqqq 
 r10: 3kkkkgntttttttttttttttttkkkkkktttc777s77777777777777ssssssssskkkkkkkllcc  r10: qqqqq---------99999----oooooooooooooqooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 r11: lclllllllllllllllllllllllrrrrrrllrrrrrrrfffffffffffaarllllllrllrryyryyrr  r11: oooqqooooooooooooogggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

 i07 s123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012  i08 s123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012123456789012 
 r01: 6lllll6t666l66l66lt6f6ff6t66666ff6ff66fffffftff6f6ff6lll6t6l6666666t66rr  r01: 1eeece11e1eeecc1e1e11eceecee11e1c1e11e1---1-c11-c-c--11--1cc1111-c1c11l- 
 r02: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrttrtrrrrrtrrrrtrrrrrrrtrrrrtrrrrrttrrrrrrrrrrrrrtrrr  r02: -llllllll--ll-cc-cccdl-lzzzldzllozozzozoooooooczzzzzccczzczczczczzczzccc 
 r03: 22222222t22222t222222222222222t222222222222ggggtgg55555tt555t55555555555  r03: cccccccccccgcgcggggckgkggkgllkgklkgsggkkklkllgkkkggklgkggkkglkgglkgulukk 
 r04: t55555555r5r5555555555555555555555rrrrrrrrrrr5rrrrrrr55r5555555555566666  r04: ulkkkllkuklgkgggkgkkcgggggglgggggglggggglggqqqgqlgqqlgf6flfff6666666f6f6 
 r05: 66666666l666666666666666666666666666666666667777777777777777l77777777777  r05: 66f6666l666llfqqqq6bbfbbffbbfflffbfblblfbblflbfbbblbbbfflbbbbbffssffffbl 
 r06: 777l777777777r7777777777l77777777777777788888888888888888888888888888888  r06: fflffqlqfqfqflqbbffhfhhffhflhhhffqfflffflqlqfffqflflfqflqfqqlfqffqqfqflf 
 r07: ll8888888r88888888888888888888888886666666666666666666666666666666666666  r07: qqfqqlqqffflllllfhhhhffhhhfffhhffhflhlfhffhlfhhlflhhllfflhfhffhfhffhfffl 
 r08: 666666r6666666aaaaaaaaaaaaaaaaammaaaaaaaaaaaarrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaamaa  r08: hhlffhhlffhhflhshsshhslqkkkssslksgskgkssskskgsssssskskssqqkqqgkqgkgkkkkk 
 r09: aaaaaaaaaaaaaaqqqqqqqqqqqqqqnnnnnnnnnnnmnnnnnnnmnmnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnmn  r09: gkkkkkkgbggqbbqbbb6hhh66666lgggllgggllll9999999999gggggggggggggggggggggg 
 r10: -nnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnngg66aaaaamaaaaaaaaammaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  r10: gggg99g9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999d999 
 r11: aaaaaaaaaaaataataataaaaaattttaaatttaatttqtmqtqqtuqqquuuuquqqqqqqqqmmmmgr  r11: 99999999999999999999aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaagggggggggggllllllll 

    Nodes/Job: 4 8 32 64 128 256 512 1024 2048 3072 4096 5120 6000 
    Nodes (-)Idle: 79 (1%), (A)bsent, (D)own or (d)raining: 12 


Each particular character corresponds to a running job on a node. Different colors represent the job size.


 • No labels